Nieuwsoverzicht

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen reizen vaak door naar ander land

Van de amv’s die met onbekende bestemming vertrekken, is de helft al weg voordat de beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst...

Corono: nieuw PGA-dossier op GGD GHOR Kennisnet met gebundelde informatie

Op Kennisnet, thema PGA, is een nieuwe dossier aangemaakt, te weten: ‘Infectieziekten: Corona’. Hier is het actuele protocol voorkomen...

Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan...

Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan...

Coronavirus: animatiefilm WHO en informatie COA in verschillende talen beschikbaar

De World Health Organisation heeft een informatieve animatie uitgebracht over het Coronavirus. Deze is beschikbaar in het Engels, als ook een...

Onderzoek werkzaamheid TBC vaccin tegen het coronavirus

De academische ziekenhuizen in Nijmegen en Utrecht hebben bekend gemaakt een onderzoek te starten naar de mogelijke werkzaamheid van het vaccin...

Noodonderdak vreemdelingen in Groningen

Vreemdelingen die in Nederland aankomen hebben vanwege het coronavirus voorlopig geen toegang tot de asielprocedures en COA-opvang. Er komt...

Wat is verantwoord mediagebruik tijdens de Corona-crisis?

Via Mediaopvoeding.nl stelde een ouder een vraag over verantwoord mediagebruik tijdens de coronacrisis. Justine Pardoen zet de 10...

Scriptie 'Gezonde plannen'

Juriste Karina Franssen schreef een scriptie in het kader van omgevingsrecht over gezondheid in omgevingsplannen.

Hulp gevraagd: Wat voor Corona vragen worden er nu bij GGD en JGZ gesteld?

Het Landelijk Inforium Corona Infocentrum - www.Coronacentrum.nl "Het antwoord op vragen van uw patiënten en...

HomeThema'sProfessionals