Nieuwsbericht

Uitnodiging voor netwerkbijeenkomsten - Centrum Gezond Leven

23 augustus 2011 | 1 minuut lezen

UITNODIGING - Netwerkbijeenkomsten samenwerken en regievoeren bij gezondheidsbevordering in wijk en gemeente

Bent u als professional of beleidsmedewerker betrokken bij de gezonde leefstijl van burgers in een wijk of gemeente? Graag nodigen we u uit voor twee netwerkbijeenkomsten waarin u uw competenties en vaardigheden kunt verbeteren.

Samenwerken en regievoeren
Op verzoek van professionals gaan we dieper in op de thema’s samenwerken en regievoeren. Vragen uit de praktijk van lokaal gezondheidsbeleid bepalen de inhoud van het programma van twee netwerkbijeenkomsten. Deze praktijkvragen zijn geïnventariseerd tijdens de regionale ontmoetingen Kunst van het Kiezen, de kennisateliers van Gezonde Slagkracht en een bijeenkomst van PreventieKracht Thuiszorg.

Twee netwerkbijeenkomsten
1. Versterken van samenwerking bij gezondheidsbevordering in wijk en gemeente (11 oktober 2011, ochtend).
2. Regievoeren bij gezondheidsbevordering in wijk en gemeente (8 december 2011, middag).
De bijeenkomsten sluiten inhoudelijk op elkaar aan, maar u kunt ze ook onafhankelijk volgen.

Voor wie?
Professionals met (enige) ervaring in uitvoerende, organiserende, coördinerende en (beleids)adviserende taken in gezondheidsbevordering in wijk of gemeente. U bent werkzaam bij een gemeente, GGD, instelling voor GGZ of verslavingszorg, thuiszorg, eerstelijns-, welzijns- of sportorganisatie.

Organisatie
De Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH) organiseert de bijeenkomsten in opdracht van het RIVM Centrum Gezond Leven.

We brengen deze uitnodiging via koepels en brancheorganisaties onder de aandacht van een brede groep professionals. Misschien ontvangt u deze uitnodiging daardoor dubbel.

Meer weten en aanmelden?
Kijk op de website van de NSPOH voor alle informatie over de gratis netwerkbijeenkomsten Samenwerken en Regievoeren bij wijkgerichte gezondheidsbevordering. U kunt zich daar ook aanmelden.

Geïnteresseerd in andere bijeenkomsten voor professionals? Kijk onderaan deze mail

Met vriendelijke groet,

Daniëlle de Jongh
programmacoördinator Gezonde Wijk

RIVM Centrum Gezond Leven
Postbak 30
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
secretariaat (030) 274 47 98

Loketgezondleven.nl: ondersteunt bij het bevorderen van gezondheid
----------------------------------------------------------------------------------------

Meer bijeenkomsten voor professionals
• Kennisateliers over de aanpak van lokaal gezondheidsbeleid anno 2011. Met workshops over social marketing, vraaggestuurd werken, netwerken en lokale beweeginitiatieven (8, 15 of 22 september).
• Netwerkbijeenkomsten Gezonde School over sociale marketing (13 september) en adviseren in tijden van bezuiniging (29 november).
• Maatschappelijk café - hoe bereik je jongeren in achterstandswijken (8 november).
• Werkconferentie voor projectleiders van 'PreventieKracht dicht bij' over financiering en borging van preventie (15 november). Mail of bel voor meer informatie naar Femke Post van ZonMw / 070-349 51 76.

HomeThema'sProfessionals