Document

Duurzame wijkgericht gezondheidsbevordering: wat is het en welke factoren spelen een rol?

7 maart 2012 | 1 minuut lezen

Kernpunten
. Duurzaamheid is een actueel thema binnen de
Nederlandse gezondheidsbevordering, maar wat
men er precies onder verstaat en welke factoren
het beı¨nvloeden is niet helder.
. Duurzaamheid heeft in dit kader drie betekenisdimensies:
blijvende gezondheidseffecten, organisatorisch
inbedden van programma-onderdelen
en het versterken van community-capaciteit.
. Duurzaamheid van communityprogramma’s
wordt beı¨nvloed door contextuele factoren, kenmerken
van de kartrekkende organisatie, leiderschapskenmerken,
factoren in de samenwerking
of gerelateerd aan de samenwerkingspartners,
zaken die te maken hebben met de interventies
en/of de uitkomsten van een programma.
. Meer onderzoek is vereist om aan te tonen hoe
deze factoren de duurzaamheid van communityprogramma’s
in Nederland beı¨nvloeden.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals