Nieuwsbericht

Deskundigen denken mee aan vervolg programma Zwangerschap en geboorte bij ZonMw

15 september 2016 | 1 minuut lezen

Het ministerie van VWS maakt een vervolg van het programma Zwangerschap en geboorte mogelijk. Tot en met 2021 continueert ZonMw de inzet op de verbetering van de geboortezorg.

Om de onderwerpen vast te stellen voor het vervolgprogramma organiseert ZonMw op woensdag 2 november 2016 van 13.00 tot 17.00 uur een expertmeeting.  Hiervoor nodigen we deskundigen uit met expertise op de verschillende aspecten van de geboortezorg en/of op onderwerpen uit de onderzoeksagenda.

Prioriteiten bepalen via expertmeeting
De onderzoeksagenda Zwangerschap en geboorte beschrijft welk onderzoek nodig is op het terrein van zwangerschap en geboorte. Het doel is het bevorderen van de gezondheid van (aanstaande) moeder en kind, het terugdringen van gezondheidsverschillen en het verbeteren van de kwaliteit en continuïteit van de (preventieve) zorg. 

De thema’s uit deze agenda zijn de basis voor het vervolgprogramma Zwangerschap en geboorte. De expertmeeting heeft als doel het bepalen van prioriteiten in de onderzoeksvragen/kennislacunes per thema. De expertmeeting benut ZonMw voor het ontwikkelen van een programmavoorstel dat uiterlijk 1 december 2016 aan VWS wordt aangeboden.

Bent u geïnteresseerd?
De expertmeeting is bedoeld voor deskundigen met expertise op de verschillende aspecten van de geboortezorg en/of op onderwerpen uit de onderzoeksagenda. Op de expertmeeting willen we graag een brede vertegenwoordiging van deskundigen. Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen maken we mogelijk een selectie uit het aantal aanmeldingen.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan de expertmeeting op 2 november 2016 van 13.00 uur tot 17.00 uur? Aanmelden kan tot en met woensdag 28 september 2016 via het digitale aanmeldformulier. U ontvangt na 28 september 2016 bericht over uw deelname.

Meer informatie

HomeThema'sProfessionals