Nieuwsoverzicht

evaluatie integrale JGZ GGD regio Utrecht, Utrecht West

In 2014 is de jeugdgezondheidszorg van Careyn en GGD regio Utrecht samengegaan in Utrecht-West. Om te zien hoe de integratie is gegaan en wat de integrale JGZ betekent, hebben we een...

734

Input gevraagd op ZonMW programma ter versterking van de uitvoeringspraktijk van de jeugdgezondheidszorg

Op verzoek van VWS ontwikkelt ZonMw een nieuw programma ter versterking van de uitvoeringspraktijk van de jeugdgezondheidszorg. Het programma heeft tot doel door middel van onderbouwing en...

1076

Train de trainer Stay in Love

U wilt ervoor zorgen jongeren beter voorbereid aan hun verkering beginnen en weten hoe ze hun verkering goed kunnen houden? Stay in Love is een lespakket dat ontwikkeld is voor het VMBO. De lessen wo

828

Checklisten integrale JGZ

GGDrU is in Utrecht West begonnen om de integrale JGZ vorm te geven. Op grond van de ervaringen uit Amersfoort zijn er checklisten ontwikkeld.

1140

Vragenlijsten

Al iemand ervaring met deze vragenlijsten? Staan ze ook al op dit kennisnet?

726

flexibilisering JGZ

In deze kolom verteld GGD Zeeland over hun flexibilisering JGZ. Ik zou graag nog meer willen delen! uitwerkingen, producten, voorbeelden enz. enz.

593

Decentralisatie Jeugdzorg en de Jeugdgezondheidszorg

Visienotie over positie Jeugdgezondheidzorg binnen de transitie Jeugdzorg.

2060

Filmpje integrale JGZ

GGD MN heeft het plan om een filmpje te maken over integrale JGZ. Wat is integrale JGZ, wat voegt het toe, wat willen we ermee bereiken.

969

Digitaal dossier Opvoedingsondersteuning vernieuwd

Digitaal dossier Opvoedingsondersteuning vernieuwd

www.nji.nl/opvoedingsondersteuning

867