JGZ

Redactie

Hulp gevraagd: Wat voor Corona vragen worden er nu bij GGD en JGZ gesteld?

Het Landelijk Inforium Corona Infocentrum - www.Coronacentrum.nl "Het antwoord op vragen van uw patiënten en...

Stimuleer motorische ontwikkeling met bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen lanceert verschillende instrumenten om met bewegen de motorische ontwikkeling van kinderen van...

Verklaring tegen meisjesbesnijdenis (versie 2019) in verschillende talen

Het ministerie van VWS heeft het document ‘Verklaring tegen meisjesbesnijdenis’ ontwikkeld. Deze verklaring is bestemd voor ouders...

NCVGZ en de verkiezing Meest Invloedrijke Persoon in de publieke gezondheid geannuleerd

Het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) van 8 april in Den Bosch wordt geannuleerd. Het nieuwe coronavirus vraagt nu een extra inzet...

Gemeenten en organisaties over op nieuwe digitale koppeling

Steeds meer websites van gemeenten en andere organisaties zijn aangesloten op de nieuwe digitale koppeling voor betrouwbare...

Gratis trainingen Zelfredzaamheid voor jongeren met diverse culturele achtergronden en ggz-problematiek en voor ouders

Gratis live online Trainingen Zelfredzaamheid voor jongeren met diverse culturele achtergronden en ggz-problematiek en voor...

Landelijk Ouderpanel draagt bij aan gesprekskaarten voor professionals

TNO en Trimbos-instituut ontwikkelden gesprekskaarten om de gespreksvoering met ouders en jongeren te verbeteren. Het Landelijk...

Pharos Infosheet kinderen uit Midden-en Oosteuropese landen

De uitbreiding van de Europese Unie leidt tot een toename van arbeidsmigranten. Zij komen vooral uit Midden- en Oost-Europese landen...

Samen verder met Kansrijke Start - Nieuwsbrief februari

We kijken terug op een geslaagde dag tijdens de landelijke conferentie 'Samen verder met Kansrijke Start' op 6 februari in de...

Nieuwsbrief NCVGZ #durftevragen ! Kom pitchen met je project of onderzoek

Ben jij één van de velen die zich al heeft ingeschreven voor het NCVGZ 2020  op 8 april in Den Bosch? Zo niet, schrijf je dan hier in. En...

HomeThema'sProfessionals