Nieuwsbericht

Oproep TNO om mee te denken over JGZ-indicatoren

6 oktober 2020 | 1 minuut lezen

MEEDENKEN OVER JGZ INDICATOREN

In opdracht van VWS wordt een beknopte set van JGZ-indicatoren (max. 15) ontwikkeld.Deze kernindicatoren moeten inzicht geven in de (lichamelijke, psychosociale en cognitieve) gezondheid van kinderen en jongeren tussen 0 tot 18 jaar oud. Verder moeten de indicatoren samengesteld kunnen worden op basis van gegevens die momenteel al in het DD JGZ geregistreerd worden.

We zoeken enthousiaste JGZ professionals (jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, beleidsmedewerkers), die willen meedenken met een peiling. De uitkomst van deze peiling dient als input voor de selectie van de JGZ indicatoren. Een expertgroep denkt daarbij mee. 

Wat vragen we ?

In de vragenlijst presenteren we per leeftijdsfase (0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-18 jaar) een lijst met ongeveer 10 indicatoren. Het verzoek is een top 5 te maken van meest relevante indicatoren voor het monitoren van de gezondheid van jeugdigen. Als u van mening bent dat u te weinig ervaring hebt met een leeftijdsfase, kan die fase overgeslagen worden. Maar dat hoeft niet. Het invullen kost naar schatting 5 à 7 minuten.

Meedoen: ga naar https://survey.tno.nl/chyytdhyjw?l=nl

U kunt in de vragenlijst aangeven of u geïnformeerd wilt worden over de uitkomsten.

Alvast hartelijk dank!

Het onderzoeksteam,
Symone Detmar, Paul Verkerk, Caren Lanting en Marianne de Wolff (TNO)
Tanja Geerdes (NCJ)

HomeThema's