Document

Circulaire gemeentefonds

12 juli 2011 | 1 minuut lezen

In de septembercirculaire van het gemeentefonds staat dat voor de invoering van het Elektronische Kinddossier (EKD) in de jeugdgezondheidszorg en de Verwijsindex Riscicojongeren (VIR) € 5 miljoen voor gemeenten beschikbaar komt in 2008 via het gemeentefonds. Dit bedrag wordt van 2009 tot en met 2011 jaarlijks verhoogd met € 5 miljoen tot € 20 miljoen structureel.

Zoeknummer: 45727

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals