Document

Crisis, wat nu?

12 juli 2011 | 1 minuut lezen

Landelijk onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg naar de kwaliteit van het handelen van de Bureaus Jeugdzorg in Nederland bij cliënten in acute crisis.

Als belangrijkste punt heeft de inspectie onderzocht of de bureaus jeugdzorg gedurende het gehele proces van de crisisinterventie de veiligheid van de cliënten centraal stellen en afwegen of de noodzaak bestaat om de Raad voor de Kinderbescherming in te schakelen. Het onderzoek is nader toegespitst op het handelen van de bureaus jeugdzorg tijdens het verloop van crisisinterventie; het gaat dan vooral over de toegang tot onmiddellijke zorg, de beslissingen van de bureaus jeugdzorg tijdens een acute crisis en de regievoering van de bureaus jeugdzorg intern en extern. De inspectie heeft ook onderzocht of de bureaus jeugdzorg over alle beslissingen overleggen met en instemming vragen van de cliënten. Nadrukkelijk heeft de inspectie een aantal “good practices” die zij in het onderzoek tegenkwam in het rapport vermeld.

Zoeknummer: 35818

2 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals