Document

Advies extra contactmoment leeftijdsperiode 12-19 jaar

12 juli 2011 | 1 minuut lezen

Centrum Jeugdgezondheid adviseert extra contactmoment voor 15/16 jarigen
GGD Nederland staat positief ten opzichte van de invoering van een nieuw contactmoment 15/16 jaar, met name om de psychosociale problematiek onder jongeren preventief op te sporen en een gezonde leefstijl te bevorderen. Het RIVM/centrum Jeugdgezondheid adviseert, een extra contactmoment met de jeugdgezondheidszorg op de leeftijd van 15/16 jaar, aan het programmaministerie voor Jeugd en Gezin.
Jongeren van 12 tot 19 jaar zitten in een leeftijdsfase die zich kenmerkt door grote lichamelijke en psychosociale veranderingen. Voorlichting, vroegsignalering en tijdig inzetten van effectieve interventies onder adolescenten dragen bij aan het voorkomen of verminderen van de nadelige gevolgen van gezondheidsproblemen. Geadviseerd wordt dit contactmoment uit te voeren voor vmbo-leerlingen in klas 3 en voor leerlingen van havo en vwo in klas 4. In het advies worden verschillende uitvoeringsopties beschreven (preventief gezondheidsonderzoek, triage, enqutering) waarvan de effectiviteit en efficintie nog onderzocht moeten worden.
GGD Nederland gaat met VNG en het programmaministerie Jeugd en Gezin verder in gesprek over de verdere uitwerking en daadwerkelijke invoering van dit een extra contactmoment.


Zoeknummer: 51124

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals