Document

Handreiking: Snel terug naar school is veel beter!

12 juli 2011 | 1 minuut lezen

Een landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij
kinderen en jongeren, bestemd voor het primair, voortgezet en middelbaar
(beroeps)onderwijs, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren.


Zoeknummer: 55459

3 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals