Document

Handreiking Aanpak reductie Productieverlies bij invoering van het Digitaal Dossier JGZ - Concept

13 juli 2011 | 1 minuut lezen

Bij de invoering van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) zijn een drietal fases te
onderscheiden: voorbereiding, implementatie en beheer. Onderzoek in opdracht van GGD Nederland
en ActiZ onder diverse JGZ-organisaties die reeds met het DD JGZ werken brengt belangrijke aanbevelingen
aan het licht. Per fase zijn vanuit de praktijk verschillende aanbevelingen beschikbaar die
de JGZ-organisaties helpen bij het voorkomen en terugdringen van productieverlies. Per aanbeveling
leggen we uit wat het belang is van de gewenste aanpak en waar eventueel extra achtergronden
en informatie te vinden is.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals