Document

Handreiking werkprocessen in kaart

13 juli 2011 | 1 minuut lezen

Het implementatieteam van ActiZ en GGD Nederland ondersteunt organisaties om een goed wer-kend digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) te realiseren. Onderdeel van een goede implementatie is het in kaart hebben van de werkprocessen.

Het primaire doel van de activiteiten van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het bevorderen en beschermen van de gezondheid en ontwikkeling van alle jongeren van 0-19 jaar. Om onder andere de kwaliteit van de JGZ verder te verbeteren, wordt in het hele land het Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ) ingevoerd. Het DD JGZ kan deze extra kwaliteit bieden door onder andere kwalitatief hoog-staande informatie (digitaal) toegankelijker te maken. De kwaliteit van deze informatie hangt van vele factoren af en een juist werkproces rond het DD JGZ is een essentieel onderdeel hiervan.

De werkprocessen bij JGZ organisaties veranderen door de invoering van het Digitaal Dossier JGZ. De beschrijvingen van deze processen zullen dus ook, om de kwaliteit te waarborgen, aangepast moeten worden. Deze handreiking is voor die organisaties die nog bezig zijn om werkprocessen in kaart te brengen of die deze met de komst van het DD JGZ willen herzien.

? Werkprocessen rondom het voeren van de verschillende contactmomenten, overdracht, planning, rapportages, cliëntadministratie, etc. zullen nu aan herziening toe zijn.

Leeswijzer
In deze handreiking behandelen we eerst een aantal elementen die betrekking hebben op werkpro-cessen van het DD JGZ. Vervolgens gaan we in op praktische informatie over werkprocesbeschrijvin-gen. Tot slot geven we een aantal voorbeelden van hoe deze er uit kunnen zien.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals