Document

Aanbestedingsprocedures en Contracting voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ.

13 juli 2011 | 1 minuut lezen

Aanbesteden borgt een doelmatige en rechtmatige inkoop van goederen
en/of diensten:
Rechtmatig omdat conform de aanbestedingsregels aan alle mogelijke partijen recht wordt gedaan (zowel kopende als verkopende partijen).
Doelmatig omdat de aanbestedingsregels de aankopende partij vooraf
“dwingt” goed na te denken over selectie- en gunningcriteria.

Behoeft een organisatie op basis van de aanbestedingsregels niet over te gaan tot aanbesteding dan is een goede inkoopprocedure nog steeds een
must.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals