Document

Samenwerkingsovereenkomst Bureau Jeugdzorg Utrecht en instellingen voor JGZ (0-19 jaar)in de provincie Utrecht

13 juli 2011 | 1 minuut lezen

JGZ en Bureau Jeugdzorg in de provincie Utrecht gaan intensiever samenwerken

De JGZ-organisaties en Bureau Jeugdzorg in de provincie Utrecht hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om ervoor te zorgen dat kinderen de zorg en bescherming krijgen die ze nodig hebben. Afspraken over gegevensoverdracht moeten dubbel werk voorkomen. Bij de gegevensuitwisseling tussen de JGZ en Bureau Jeugdzorg wordt onderscheid gemaakt tussen een verwijzing (met toestemming van ouders) en een melding (zonder toestemming van de ouders). De samenwerkingsovereenkomst sluit goed aan op de ontwikkelingen rond Centra voor Jeugd en Gezin.
De zorgorganisaties en GGD’en die in de provincie Utrecht de jeugdgezondheidszorg uitvoeren zijn: Amant, Aveant, Vitras, Zuwe, GGD Eemland, GGD Midden Nederland en GG&GD Utrecht. Zij hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Bureau Jeugdzorg Utrecht. Het protocol over gegevensuitwisseling is de eerste stap in de nog verder te versterken samenwerking. Dat is mede afhankelijk van landelijke ontwikkelingen, zoals de invoering van het Elektronisch Kind Dossier en de Verwijsindex. Bureau Jeugdzorg wil in de loop van 2008 de jeugdgezondheidszorg schriftelijk gaan informeren over formele besluiten, zoals het indicatiebesluit, start en einde van geïndiceerde zorg, alsmede begin en einde van de onder toezichtstelling.


Zoeknummer: 44337

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals