Document

Jongeren met een langdurig ziek familielid

13 juli 2011 | 1 minuut lezen

De GGD Rotterdam Rijnmond heeft van oktober 2003 tot juli 2006 het project ‘Jongeren met een langdurig ziek familielid’ uitgevoerd. Het doel van het project was om een integrale, preventieve aanpak te ontwikkelen en te implementeren voor jongeren die opgroeien met een langdurig ziek familielid (ouder, broer of zus met een lichamelijke of psychische ziekte of verslaving). Hiertoe is aansluiting gezocht bij de reguliere werkwijze van de jeugdgezondheidszorg. Er is een aanpak ontwikkeld waarbij op systematische wijze jongeren met een langdurig ziek familielid worden gesignaleerd (met de Jeugdmonitor Rotterdam) en steun of hulp wordt verleend. Om jeugdverpleegkundigen hierbij te ondersteunen is een richtlijn ontwikkeld.

Parallel aan het project is een door VWS gefinancierd onderzoek uitgevoerd. De doelen van het onderzoek waren 1) inzicht krijgen in de omvang en de aard van de problematiek van jongeren die opgroeien met een langdurig ziek familielid in kaart te brengen 2) inzicht krijgen in de ervaringen en meningen van jongeren met een langdurig ziek familielid over de aanpak en 3) inzicht krijgen in de ervaringen en meningen van de jeugdverpleegkundigen over de ontwikkelde werkwijze.

Zoeknummer: 40844

2 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals