Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders

Onder Nieuwkomers in Nederland worden verstaan niet-westerse migranten met een verblijfsvergunning die in gemeenten wonen, en EU-onderdanen.

Voor asielzoekers in de COA-opvang zie thema publieke-gezondheidszorg-asielzoekers (PGA)
Voor vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf zie thema oggz, dossier: Vreemdelingen-met-onrechtmatig-verblijf

Meer informatie Minder informatie

Redactie

HomeThema'sProfessionals