Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders

Onder Nieuwkomers in Nederland worden verstaan niet-westerse migranten met een verblijfsvergunning die in gemeenten wonen, en EU-onderdanen.

Voor asielzoekers in de COA-opvang zie thema publieke-gezondheidszorg-asielzoekers (PGA)
Voor vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf zie thema oggz, dossier: Vreemdelingen-met-onrechtmatig-verblijf

Meer informatie Minder informatie

Redactie

28 februari

Symposium Mensenhandel signaleren

Het symposium ‘Mensenhandel signaleren’ beoogt het alert maken van...

HomeThema'sProfessionals