Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders

Onder Nieuwkomers in Nederland worden verstaan niet-westerse migranten met een verblijfsvergunning die in gemeenten wonen, en EU-onderdanen.

Voor asielzoekers in de COA-opvang zie thema publieke-gezondheidszorg-asielzoekers (PGA)
Voor vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf zie thema oggz, dossier: Vreemdelingen-met-onrechtmatig-verblijf

Meer informatie Minder informatie

Redactie

Congres ‘Gezinshereniging, hoe dan?

GGD Gelderland Zuid organiseert op donderdagmiddag 16 januari 2020 in Nijmegen het congres ‘Gezinshereniging, hoe dan?’. Het congres wordt...

Landelijke sociale kaart interculturele GGZ en maatschappelijke ondersteuning

ARQ Kenniscentrum Migratie heeft een landelijke sociale kaart opgesteld met een overzicht van interculturele GGZ-instellingen en organisaties...

Animaties ‘stoppen met roken tijdens zwangerschap’ in meerdere talen beschikbaar

In samenwerking met Trimbos, het Longfonds én met de vrouwen om wie het gaat heeft Pharos animaties ontwikkeld over stoppen met roken tijdens...

Toegankelijke informatie over de basiszorgverzekering, de huisarts, DigiD en de Voedselbank

Stichting Leer Zelf Online zet zich in om kwetsbare groepen in de samenleving zelfredzamer te maken. Dat doen zij o.a. door alle mensen de...

Sleutelpersonen: interactieve kaart bereikbaarheid

Pharos heeft een interactieve kaart gemaakt met sleutelpersonen die door hen getraind zijn. Op de kaart zie je welke sleutelpersonen  waar in...

Artikel over besnijdenis van Nederlands-Somalische meisjes is het buitenland

Op 6 november 2019 verscheen in het opinieweekblad De Groene Amsterdammer het artikel ‘Vakantie’ in Kenia over de besnijdenis van...

Psychosociale ondersteuning statushouders in gemeenten; een nieuw project van Arq

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum heeft het project ‘Psychosociale ondersteuning statushouders’ opgezet. Het doel van dit vierjarige...

Rapport over de rol van gezondheid bij inburgering van statushouders gepubliceerd

Het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) onderzocht hoe gemeenten statushouders met gezondheidsproblemen optimaal kunnen ondersteunen...

Kijksluiter.nl – Animatievideo’s met belangrijkste informatie uit bijsluiters geneesmiddelen

Kijksluiter.nl is een (interactieve) website waarop ongeveer 7.000 animatievideo’s te zien zijn. In de animatievideo’s wordt de...

Johannes Wier Stichting organiseert webinar en symposium

De Johannes Wier Stichting, stichting voor gezondheidszorg en mensenhandel, organiseert de komende periode twee activiteiten die interessant...

HomeThema'sProfessionals