Nieuwsbericht

Nationale maand van de zwemveiligheid: vlogs voor jongeren in diverse talen beschikbaar en vernieuwde handreiking voor gemeenten

18 april 2019 | 2 minuten lezen

Jaarlijks verdrinken nog steeds kinderen en volwassenen. Tijdens de Nationale Maand van de Zwemveiligheid – van 17 april tot 17 mei – staat zwemveiligheid voor iedereen centraal. Nieuwkomers hebben een hoger risico om te verdrinken. Op 14 mei wordt extra aandacht besteed aan zwemveiligheid van nieuwkomers. Houd daarvoor de website van de Nationale Maand van de Zwemveiligheid in de gaten.


Vlog-campagne Yasir Hierrr  
In 2018 zijn er een aantal vlogs voor nieuwkomers ontwikkeld waarin jongeren op een aansprekende manier de risico’s van zwemmen laten zien. Het zijn vier filmpjes waarin Yasir en zijn vrienden op avontuur gaan en op verschillende manieren in aanraking komen met zwemmen en water. De filmpjes in het Nederlands zijn op YouTube beschikbaar met ondertiteling in het Arabisch, Engels, Farsi, Frans en Tigrinya. Ook is er een versie met een voice-over in Tigrinya. De versies met ondertiteling vind je door te klikken op ‘ondertiteling’. In een voorlichtingsinstructie staat beschreven hoe de vlogs te gebruiken zijn in lessen, tijdens voorlichting en in gesprek met nieuwkomers.

Handreiking voor gemeenten geactualiseerd

Speciaal voor gemeenten is er een vernieuwde handreiking ‘Zwemveiligheid nieuwkomers; wat kunt u als gemeente doen? ontwikkeld. Hierin zijn informatie, handvatten en tips opgenomen om de zwemveiligheid binnen gemeenten te vergroten.

Waarom zijn deze vlogcampagne en handreiking van belang?
In Nederland verdrinken jaarlijks rond de tachtig mensen, waarvan gemiddeld negen onder de vijftien jaar. Tussen 1996 en 2015 verdronken er in Nederland ruim twee keer zo veel mensen van niet-westerse afkomst dan autochtone Nederlanders. Bij mannelijke asielzoekers kwam verdrinking bijna twintig keer vaker voor dan bij Nederlandse mannen in de periode van 2011 tot en met 2015.

Multidisciplinaire aanpak werkt
Om het aantal verdrinkingsongevallen terug te dringen, is het van belang een multidisciplinaire aanpak te volgen. Het voeren van een actief zwemvaardigheidsbeleid -aanbod van zwemlessen en voorlichting- heeft een positieve invloed te hebben op de zwemvaardigheid van nieuwkomers. De handreiking en vlogs kunnen ondersteunen in deze multidisciplinaire aanpak.

Meer informatie en voorlichtingsmaterialen vind je terug op  GGD GHOR Kennisnet

HomeThema'sProfessionals