Nieuwsbericht

Preventie is de sleutel in de aanpak van vrouwenbesnijdenis

25 juni 2019 | 2 minuten lezen

Pharos heeft het onderzoeksrapport Vrouwelijke Genitale Verminking: omvang en risico in Nederland uitgebracht, in opdracht van het ministerie van VWS. ‘Het rapport brengt vrouwenbesnijdenis weer onder de aandacht. Dit is van groot belang, omdat het een ernstige en onherstelbare vorm van kindermishandeling is,’ aldus Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland.

Vgv in Nederland
In Nederland is vrouwelijke genitale verminking (vgv) strafbaar, ongeacht door wie en waar de besnijdenis wordt uitgevoerd. Het is een vorm van kindermishandeling, een schadelijke traditionele praktijk. In Nederland wonen ruim 95.000 vrouwen die afkomstig zijn uit landen waar meisjesbesnijdenis een cultureel gebruik is. Naar schatting is 43 procent van hen besneden: bijna 41.000 vrouwen. Het grootste deel van hen (82 procent) komt uit Somalië, Egypte, Ethiopië, Eritrea, Soedan en Irak. 4200 meisjes lopen het risico besneden te worden in de komende 20 jaar. Zij lopen dat risico vooral als hun ouders de traditie voorzetten en preventieve maatregelen hen niet bereiken.

Rol GGD in preventie en zorg vgv
De GGD’en hebben een belangrijke rol in de preventie en zorg rondom vgv De JGZ van de GGD zet zich actief in om vgv te voorkomen. Het onderwerp wordt besproken tijdens de JGZ-contactmomenten bij ouders met dochters, afkomstig uit een land waar vrouwen worden besneden. Naar aanleiding hiervan wordt een inschatting gemaakt of het meisje een risico loopt en waar nodig hulp ingeschakeld door bijvoorbeeld Veilig Thuis. Daarnaast verzorgen veel GGD'en bijvoorbeeld groepsvoorlichting over vgv en vindt er jaarlijks in het voorjaar een preventieactie gericht op de vakantieperiode plaats. In een aantal regio's werkt de JGZ dan extra intensief samen met scholen, wanneer deze op de hoogte zijn van een geplande vakantie naar het land van herkomst, waar mogelijk een besnijdenis kan plaatsvinden. Verder hebben een aantal GGD’en een vgv-spreekuur. Hier kunnen vrouwen die besneden zijn terecht met hun vragen en gezondheidsklachten bij een daarvoor opgeleide verpleegkundige, die de vrouwen eventueel kan doorverwijzen voor verdere zorg. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website Pharos

HomeThema'sProfessionals