Nieuwsbericht

Publieke gezondheid opgenomen in definitief Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom

23 december 2015 | 1 minuut lezen

Gemeenten hebben ingestemd met het concept Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Op basis van deze uitkomst heeft het VNG-bestuur op 21 december 2015 hetonderhandelaarsakkoord definitief vastgesteld als bestuursakkoord. Publieke gezondheid is hierin opgenomen.

Publieke gezondheid in bestuursakkoord
GGD GHOR Nederland heeft de afgelopen maanden bij het ministerie van VWS en de VNG gepleit voor een sterkere rol van de publieke gezondheid ten aanzien van het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, nu de instroom van vergunninghouders in de gemeenten toeneemt. 

In het concept-bestuursakkoord is hierover opgenomen:
Op grond van de wet Publieke Gezondheid zijn gemeenten verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van de JGZ en preventieve ouderengezondheidszorg, voor alle rechtmatig in Nederland verblijvende personen. Het is daarom van belang om rechtmatige verblijvende vreemdelingen op tijd in beeld te hebben en te signaleren wanneer zich gezondheidsrisico’s voordoen. De JGZ moet in staat blijven deze taak (inclusief de inzet van tolken) te kunnen verrichten. De verbinding met sociale domein is hierin cruciaal. Het is in ieders belang om alert te zijn voor mogelijke gezondheidsrisico's en indien nodig snel en preventief te kunnen ingrijpen.'
Het volledige bestuursakkoord staat op de website van VNG.

Bestuursakkoord: samenwerking kabinet en gemeenten
In het bestuursakkoord staan afspraken tussen het kabinet en de gemeenten om op korte termijn adequaat te kunnen reageren op de verhoogde instroom van vluchtelingen. Dit akkoord richt zich op afspraken met betrekking tot de eerste opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders in gemeenten. Het akkoord toont bovendien de door partijen uitgesproken ambitie om als overheden blijvend samen te werken voor een succesvolle keten van opvang tot en met volwaardig staatsburgerschap.

Lees het nieuwsbericht van VNG.

HomeThema'sProfessionals