Nieuwsbericht

Nieuwe folders anticonceptie, seksueel overdraagbare aandoeningen en condoomgebruik voor asielzoekers en statushouders

28 november 2016 | 1 minuut lezen

De nieuwe folders over anticonceptie, seksueel overdraagbare aandoeningen en condoomgebruik, te verkrijgen in elf talen, zijn gereed. De condoom- en SOA folders zijn te downloaden en af te drukken van de website van SOA Aids Nederland, de anticonceptiefolder is te vinden op de website van Rutgers.

Hoe deze folders te gebruiken?

De folders zijn te gebruiken door (gezondheidszorg)professionals die met asielzoekers en statushouders werken en die in hun dagelijkse praktijk vragen krijgen over anticonceptie, seksueel overdraagbare aandoeningen en condoomgebruik of hierover informatie willen verstrekken. De folders zijn vooral geschikt ter ondersteuning van de voorlichting of het consult over seksuele gezondheid. Indien nodig zullen de folders periodiek worden geactualiseerd.

Waarom is aandacht voor seksuele gezondheid bij vluchtelingen van belang?

Veel vluchtelingen hebben ontoereikende kennis over seksuele gezondheid (bron Kennissynthese Pharos). Vaak hebben zij een beperkte seksuele opvoeding genoten of missen zij vaardigheden om seksueel gezonde keuzen te maken. Daarom kan investeren in de seksuele en reproductieve gezondheid van asielzoekers en statushouders (gezondheids-) problemen voorkomen.

Hoe zijn deze brochures tot stand gekomen?

Professionals die met asielzoekers en statushouders in de praktijk werken, misten al langere tijd informatie in de taal van en afgestemd op de doelgroep. Rutgers, SOA Aids Nederland, GGD GHOR Nederland en Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) hebben daarom de handen ineen geslagen om folders te ontwikkelen voor asielzoekers en statushouders met cultuursensitieve informatie over anticonceptie, seksueel overdraagbare aandoeningen en condoomgebruik. De inhoud van de folders is tot stand gekomen in afstemming met professionals van de GGD en het GC A die met vluchtelingen werken en vragen krijgen over seksuele gezondheid, met peer educators en met vluchtelingen zelf.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over de condoom- of SOA-folder, neem dan contact op met Tatiana Mouhebati, tmouhebati@soaaids.nl. Bij vragen over de anticonceptiefolder kunt u terecht bij Milleke de Neef, m.deneef@rutgers.nl

HomeThema'sProfessionals