Statushouders en andere nieuwkomers

Op deze themapagina vindt u alle documenten die ontwikkeld zijn binnen het Kennisdelingsprogramma van Pharos en GGD GHOR Nederland. Dit programma liep van nov. 2016 tot juni 2018. Nu het programma afgelopen is blijft deze themapagina in stand om informatie over statushouders te delen.

Dit kennisdelingsprogramma was onderdeel van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders dat gemeenten ondersteunt bij de integrale aanpak rondom de gezondheid en het welbevinden van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders genoemd. Het Ondersteuningsprogramma bestond naast het Kennisdelingsprogramma ook uit een praktisch ondersteuningsprogramma voor gemeenten via regiocoördinatoren vanuit VNG/OTAV.
Meer informatie over het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders en het kennisdelingsprogramma staat in de factsheet Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.

Vragen? Stuur dan een e-mail naar statushouders@ggdghor.nl

Meer informatie Minder informatie

Redactie

Coronavirus: overzichtsdocument voorlichtingsmaterialen geactualiseerd

Het document voorlichtingsmaterialen over Corona is opnieuw geactualiseerd (versie 12 augustus) en aangevuld met onder meer de volgende...

Cultuur sensitief bespreekbaar maken van seksualiteit en geboorteregeling: gratis online cursus beschikbaar

Rutgers heeft een online cursus Cultuursensitief werken ontwikkeld voor professionals die seksualiteit en geboorteregeling bespreekbaar willen...

Logeerregeling statushouders in de COA-opvang blijft en breidt uit

De Logeerregeling van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) komt erop neer dat statushouders* in de opvang drie maanden kunnen logeren...

Oproep aan professionals betrokken bij het leveren van (GGZ-)zorg aan vluchtelingen en/of asielzoekers in Nederland voor deelname onderzoek

Een masterstudent van Maastricht University voert een onderzoek uit, getiteld ‘Framing of Refugee Mental Health in Dutch Healthcare...

Wetenschap helpt maatschappij met herstarten

Tijdens de persconferentie van 24 juni jl. werden nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Bedrijven en organisaties...

SCP-rapport ‘Syrische statushouders op weg in Nederland: de ontwikkeling van hun positie en leefsituatie’ gepubliceerd

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) publiceerde begin juni in samenwerking met het WODC, RIVM en CBS het rapport Syrische statushouders...

Slagingskans therapie vergroten door cultuursensitieve benadering

Door een cultuursensitieve benadering van ggz-behandelaars kunnen statushouders zich meer begrepen voelen. Hierdoor kan er...

Nieuw digitaal instrument voor jeugdhulpaanbieders voor vluchtelingenkinderen

Nidos, Jeugdzorg Nederland en Pharos hebben onderzoek gedaan naar de succesfactoren voor een effectief jeugdhulpaanbod voor...

Checklist coronaklachten groepsbijeenkomsten in diverse talen beschikbaar

Het COA heeft een korte vragenlijst ontwikkeld om voorafgaand aan een groepsbijeenkomst of groepsactiviteit  coronagerelateerde klachten na te...

Amsterdamse aanpak van statushouders

Klantmanagers en jobhunters werken samen om statushouders te helpen met tegelijk én inburgeren én werk zoeken....

HomeThema'sProfessionals