Nieuwsoverzicht

Nieuwe materialen ontwikkeld voor het geven van opvoedondersteuning

Pharos, Vluchtelingenwerk Nederland en vijf andere organisaties hebben nieuwe materialen ontwikkeld over laagdrempelige opvoedondersteuning aan vluchtelingengezinnen. De nieuwe materialen...

151

Nationale Maand Zwemveiligheid: aandacht voor nieuwkomers

Van 17 april tot en met 17 mei 2019 vindt de eerste Nationale Maand van de Zwemveiligheid plaats. Met de Nationale Maand van de Zwemveiligheid wordt extra aandacht gevraagd voor het belang van de...

162

Start training Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders

Sleutelpersonen zijn mensen die zelf gevlucht zijn en in Nederland als nieuwkomer hun weg hebben gevonden. Vaak hebben ze in het land van herkomst als zorgprofessional gewerkt. Ze kunnen een...

127

Onderzoek naar het psychisch welzijn van vluchtelingen

De Vrije Universiteit start binnenkort twee onderzoeksprojecten, gefinancierd door ZonMW, naar het psychisch welzijn van vluchtelingen. Hieronder wordt beschreven om welke onderzoeken het...

236

Taakstelling huisvesting statushouders voor eerste en tweede helft 2019

Het aantal vergunningshouders dat gemeenten in de eerste helft van dit jaar moet huisvesten, wordt verlaagd van 8.000 naar 6.000. De taakstelling voor de tweede helft van dit jaar komt  eveneens...

374

De financiële zelfredzaamheid van statushouders: belemmeringen en bouwstenen

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)  heeft een rapport uitgebracht over de financiële zelfredzaamheid van statushouders. Het rapport van KIS lees u HIER. 

121

ZonMw subsidie voor training professionals

In het kader van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag reserveert ZonMW 7 miljoen euro om professionals te trainen. Recent onderzoek wijst uit dat medewerkers in...

192

Folder 'als je stress hebt, veel denkt en slecht slaapt...' nu beschikbaar in diverse talen

De folder Als je stress hebt, veel denkt en slecht slaapt... , ontwikkeld voor vluchtelingen die psychische klachten hebben, is beschikbaar in het Arabisch, Engels, Farsi en Tigrynia. De folder...

180

Toename tuberculose bij alleenstaande minderjarige asielzoekers uit Eritrea

In het Infectieziekten bulletin van het RIMV is een artikel verschenen over de toename van het aantal tuberculose (tbc)-diagnoses bij Eritrese alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)....

211

Nieuwe voorlichtingsfilmpjes over alcohol en slaapmiddelen in Arabisch en Tigrinya

Om (jonge) nieuwkomers voor te lichten over alcoholgebruik en slaapmiddelen zijn twee video’s gemaakt. Ze zijn beschikbaar in het Tigrinya of het Arabisch en ondertiteld. Alcoholgebruik in...

210