Document

Over de barrières, een onderzoek naar agendavorming bij GGD´en met betrekking tot gezondheidsrisico´s bij vluchtelingenjeugd

13 maart 2015 | 1 minuut lezen

’94,7%  van de GGD’en vindt het van belang dat er activiteiten specifiek voor vluchtelingenjeugd uitgevoerd worden binnen de JGZ, 42,1% van de GGD´en voert binnen de JGZ daadwerkelijk al activiteiten specifiek voor vluchtelingenjeugd uit’

In het onderzoek ‘Over de barrières, een onderzoek naar agendavorming bij GGD´en met betrekking tot gezondheidsrisico´s bij vluchtelingenjeugd’ beschrijft bestuurskunde studente Tineke Ploeger verschillen tussen GGD’en in de totstandkoming van activiteiten specifiek voor vluchtelingenjeugd. Ze verklaart deze verschillen aan de hand van bestuurskundige modellen en doet aanbevelingen voor GGD'en en GGD GHOR Nederland.

De verschillen in totstandkoming van activiteiten specifiek voor vluchtelingenjeugd kunnen verklaard worden door dat de GGD’en zonder activiteiten zich in tegenstelling tot de GGD’en met activiteiten nog niet bewust lijken te zijn van het probleem. Daarnaast blijkt er bij de GGD’en zonder activiteiten specifiek voor vluchtelingenjeugd minder sprake te zijn van interne, externe en gemeentelijke vraag naar activiteiten voor deze groep. De afwezigheid van bewustzijn en daarmee herkenning van het probleem bij een deel van de GGD’en lijkt te maken te hebben met een tekort aan inzicht in de gezondheidstoestand en – risico’s van vluchtelingenkinderen als groep. Daarnaast blijkt de beperkte zichtbaarheid van vluchtelingen als groep belemmerend te zijn voor de totstandkoming van activiteiten.

_______________________________________________

Naar aanleiding van de aanbevelingen heeft GGD GHOR Nederland een aantal gegevens over vluchtelingen op een rij gezet:

Gegevens over de aantallen nieuwkomer kinderen per GGD-regio en gemeente zijn voor de belangrijkste herkomstlanden beschikbaar via deze link.

De taakstelling voor vestiging van vergunninghouders per GGD-regio en gemeente voor de 1e helft van 2015 vind u via deze link

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals