Document

Cultureel Venster jeugdhulpverlening

28 juli 2017 | 1 minuut lezen

Het cultureel Venster Jeugdhulpverlening: een bewezen bruikbaar instrument voor het opbouwen van een vertrouwensvolle interactie met de cultureel andere en biedt een stevige ondergrond voor begrip van de culturele opvattingen en belevingen van de cliënt.

In het project ‘Interculturele jeugd en opvoedhulp’ werd door Harold Sarneel in 2012 onderzocht hoe effectiviteit van de jeugdhulpverlening aan de migrantengezinnen kon worden verbeterd, om zo een betere aansluiting te krijgen bij de (culturele) belevingswereld van deze gezinnen.

Gesprekken met 32 migrantencliënten, literatuuronderzoek en interviews met 30 jeugdhulpverleners hebben plaatsgevonden.  Hieruit blijkt dat specifieke nieuwe methodieken voor cultureel andere groepen niet gewenst zijn, wel aanpassing en aanvulling met een cultureel “venster”. Wezenlijk is om elke cliënt te benaderen als uniek. De vraag van de cliënt is de essentie en daarmee het vertrekpunt voor de hulpverlening. De ‘cultureel andere’ cliënt onderscheidt zich daarmee niet van het algemene beeld. Cultuursensitiviteit is voor hulpverleners een noodzakelijke eigenschap, welke bestaat uit het kennen van de eigen culturele denkframes en het vermogen zich in te leven in de cultuur van de ander. Het resultaat is een “Interventiekader interculturele jeugdhulpverlening”, met daarin het instrument “Cultureel Venster Jeugdhulpverlening” welke bruikbaar is voor het terrein van de jeugd en opvoedhulp en ook breder inzetbaar.

Klik hier voor het volledige onderzoekverslag.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals