Document

Folder Mondzorg (Nederlands, Arabisch, Engels, Tigrinya en Farsi)

31 mei 2018 | 1 minuut lezen

Hierboven vindt u de folder Mondzorg. Deze kan gebruikt worden in de voorlichting over mondzorg aan asielzoekers en statushouders. De geïllustreerde folders zijn beschikbaar in eenvoudig Nederlands en vertaald naar het Engels, Tigrinya,  Arabisch en Farsi. 

Hoe te gebruiken?

De folder is te gebruiken door (mond)zorgprofessionals die met asielzoekers en statushouders werken en die in hun dagelijkse praktijk vragen krijgen of voorlichting geven over mondzorg. De folder is geschikt ter ondersteuning van de voorlichting en om mee te geven aan asielzoekers en statushouders. De folder is opgedeeld in:

I. Tanden poetsen

II. Bezoek aan de tandarts of mondhygiënist

III. Kosten tandarts en/of mondhygiënist

De folder kan per deel of in zijn geheel digitaal ingezet of geprint worden.

De contactgegevens van uw mondzorgpraktijk, JGZ organisatie of GGD kunt u aan de folder toevoegen.

De folder Mondzorg is door GGD GHOR Nederland en Pharos ontwikkeld in het kader van Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met professionals vanuit de GGD, KNMT en NVM  in de Vakgroep Collectieve Tandheelkundige Preventie, Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders en statushouders zelf.

8 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals