Publicatie

Factsheet inventarisatie preventieve zorg aan statushouders door GGD’en

GGD GHOR Nederland heeft een inventarisatie uitgevoerd onder de  GGD’en naar hun activiteiten voor statushouders in 2016/2017 en 2018. Dit is gedaan om een landelijk beeld te krijgen van activiteiten en financiering naar aanleiding van het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom, de continuïteit na afloop van extra middelen in het gemeentefonds en het delen van good practices.  

Het merendeel van de GGD’en voert sinds de verhoogde instroom extra of gerichte preventieve activiteiten uit, bijvoorbeeld JGZ, gezondheidsbevordering, voorlichting over infectieziekten en seksuele gezondheid. Veelal was er extra financiering door gemeenten, maar die houdt op omdat het Bestuursakkoord eind 2017 afliep. De resultaten kunnen gebruikt worden bij het gesprek binnen de GGD en met de gemeenten hoe de aandacht voor de gezondheid van de statushouders te borgen. Een overzicht van de uitkomsten hiervan vindt u in de factsheet. Het recente SCP rapport “Syriers in Nederland” geef aan dat er de nodige gezondheidsissues spelen bij deze groep waaronder psychische klachten, roken en overgewicht.

Details

Geplaatst op: 12 juni 2018
Geplaatst door:
Jaar van uitgave: 2018
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.