Document

Infosheet Vluchtelingen en middelengebruik

13 juni 2018 | 1 minuut lezen

Het Trimbos-instituut heeft, in het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland, de infosheet over het gebruik van (genots)middelen door Syrische en Eritrese vluchtelingen gepubliceerd. Vanuit de praktijk kwamen vragen over de mate en problematiek van middelengebruik bij vluchtelingen en tegelijkertijd bleek dat hier nauwelijks (recente) cijfers over zijn. Deze infosheet is gebaseerd op een verkennend onderzoek naar middelengebruik onder deze groepen vluchtelingen.

Om inzicht te krijgen in de mate van middelengebruik bij Eritrese en Syrische vluchtelingen zijn online vragenlijsten uitgezet onder professionals (zoals medewerkers COA, medewerkers Vluchtelingenwerk, docenten Internationale Schakelklassen) en Eritrese en Syrische vluchtelingen zelf.

In totaal hebben 65 professionals en 156 vluchtelingen gereageerd. Op basis van de resultaten kan niet geconcludeerd worden dat het middelengebruik onder Syriërs en Eritreeërs heel zorgelijk is. Wel lijkt de groepsnorm van bij Syrische vluchtelingen rond roken en medicijngebruik te verschillen van de Nederlandse norm. Binnenshuis roken en roken in nabijheid van kinderen lijkt bijvoorbeeld meer gangbaar te zijn. Jonge vluchtelingen lijken beperkt kennis te hebben van (genots)middelen en risico’s. De resultaten geven weinig zicht op het middelengebruik van vrouwelijke vluchtelingen, terwijl dit volgens verschillende professionals wel een kwetsbare groep is. De onderzoekers concluderen dat het van belang is deze groepen vluchtelingen te informeren over risico’s van (genots)middelen.

Belangrijk is dat zorgverleners op wijkniveau de verslavingspreventie voor de burgers in hun wijk verder inrichten. Hierbij is het nodig dat ze extra kennis en vaardigheden opdoen voor het ondersteunen van vluchtelingen in algemene zin en in het bijzonder rond psychische gezondheid en gebruik van (genots)middelen.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met: Daniëlle Meije, dmeije@trimbos.nl

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals