Overzicht publicaties

Zwemveiligheid: folders I filmpjes I vlogs

In Nederland verdrinken jaarlijks rond de tachtig inwoners, waarvan gemiddeld negen onder de vijftien jaar. Tussen 1996 en 2015 verdronken er in Nederland ruim twee keer zo veel mensen van...

-
2736

Over de barrières, een onderzoek naar agendavorming bij GGD´en met betrekking tot gezondheidsrisico´s bij vluchtelingenjeugd

Rapport van een bestuurskundig onderzoek naar agendavorming bij GGD´en m.b.t. gezondheidsrisico´s bij vluchtelingenjeugd’ door bestuurskunde studente Tineke Ploeger die stage liep bij GGD GHOR NL.

-
990

Aantallen nieuwkomers uit Afghanistan, Irak, Iran, Somalië en Polen naar GGD en gemeente

Tabellen met aantallen 1e en 2e generatie nieuwkomers naar GGD en gemeente op 1 januari 2014 naar leeftijdsgroep en geslacht

-
1629

Gemeenten moeten investeren in gezondheid vluchtelingen (column Simone Goosen in Binnenlands Bestuur)

Gemeenten, rijk en verzekeraars moeten meer investeren in de gezondheid van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Daarvoor pleit Simone Goosen in haar column in Binnenlands Bestuur.

-
2994

Epidemiologisch onderzoek

Epidemiologisch onderzoek

-
397