Overzicht publicaties

Verdrinkingspreventie (link naar folders Veiligheid.nl en COA-folders) + filmpje zwemles

Op de site van Veiligheid.nl (voorheen Consument en Veiligheid) zijn folders verdrinkingspreventie beschikbaar in diverse talen. Deze vertalingen zijn tot stand gekomen in een samenwerking tussen...

-
286

Inspiratiemagazine Gezondheid Statushouders

Inspiratiemagazine Gezondheid Statushouders vanuit het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders van VNG OTAV, Pharos en GGD GHOR Nederland.

-
219

Flyer cursus Refugee Care[e] Education

Flyer cursus Refugee Care[e] Education

-
215

Veerkracht en Gezondheid Jeugd; Handreikingen

Achtergrondinformatie en aandachtspunten gezondheid vluchtelingenkinderen. Voor gemeenten en JGZ-professionals.

-
537

Behandeling van scabiës zalf en tabletten

De bestaande instructiefolders voor de behandeling van scabiës (zalf en tabletten) zijn op verzoek van GGD’en vertaald naar de woonsituatie van statushouders. De folders zijn beschikbaar in de...

-
820

Folder Hepatitis B dragerschap

De folder Hepatitis B dragerschap is in nauwe samenwerking met de statushouders ontwikkeld. In de opmaak van de Nederlandse folders is rekening gehouden met de vertalingen. Binnenkort komen de...

-
753

1. Antibiotica in Nederland

Antibiotica
Hierboven vindt u de folder antibioticagebruik voor statushouders. De folder is beschikbaar in eenvoudig Nederlands, Frans, Engels, Tigrinya, Farsi en Arabisch.  

Hoe te...

-
2368

Checklist zorg- en inkoopsbeleid tbv statushouders (WMO, jeugd, preventie)

Iedere gemeente huisvest statushouders. Gemeenten kunnen bevorderen dat het aanbod van de zorgaanbieders leidt tot gelijke kansen op goede zorg voor alle inwoners van uw gemeente, waaronder...

-
205

Cultureel Venster jeugdhulpverlening

Het cultureel Venster Jeugdhulpverlening: een bewezen bruikbaar instrument voor het opbouwen van een vertrouwensvolle interactie met de cultureel andere en biedt een stevige ondergrond voor...

-
644