Statushouders en andere nieuwkomers

Op deze themapagina vindt u alle documenten die ontwikkeld zijn binnen het Kennisdelingsprogramma van Pharos en GGD GHOR Nederland. Dit programma liep van nov. 2016 tot juni 2018. Nu het programma afgelopen is blijft deze themapagina in stand om informatie over statushouders te delen.

Dit kennisdelingsprogramma was onderdeel van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders dat gemeenten ondersteunt bij de integrale aanpak rondom de gezondheid en het welbevinden van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders genoemd. Het Ondersteuningsprogramma bestond naast het Kennisdelingsprogramma ook uit een praktisch ondersteuningsprogramma voor gemeenten via regiocoördinatoren vanuit VNG/OTAV.
Meer informatie over het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders en het kennisdelingsprogramma staat in de factsheet Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.

Vragen? Stuur dan een e-mail naar statushouders@ggdghor.nl

Meer informatie Minder informatie

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter

Folder Hepatitis B dragerschap

De folder Hepatitis B dragerschap is in nauwe samenwerking met de statushouders ontwikkeld. In de opmaak van de Nederlandse folders is rekening gehouden met de vertalingen. Binnenkort komen de...

1. Antibiotica in Nederland

Antibiotica Hierboven vindt u de folder antibioticagebruik voor statushouders. De folder is beschikbaar in eenvoudig Nederlands, Frans, Engels, Tigrinya, Farsi en Arabisch.  Hoe te...

Checklist zorg- en inkoopsbeleid tbv statushouders (WMO, jeugd, preventie)

Iedere gemeente huisvest statushouders. Gemeenten kunnen bevorderen dat het aanbod van de zorgaanbieders leidt tot gelijke kansen op goede zorg voor alle inwoners van uw gemeente, waaronder...

Cultureel Venster jeugdhulpverlening

Het cultureel Venster Jeugdhulpverlening: een bewezen bruikbaar instrument voor het opbouwen van een vertrouwensvolle interactie met de cultureel andere en biedt een stevige ondergrond voor...

Folder Behandeling scabiës tabletten en zalf aangepast naar de woonsituatie

De bestaande folders voor de behandeling van scabiës zijn op verzoek van GGD’en vertaald naar de woonsituatie van statushouders. Op advies van de werkgroep ‘voorlichtingsmaterialen...

Zorgprofessionals ; Kennis

Zorgprofessionals ; Kennis

Zorgprofessionals ; Deskundigheidsbevordering

Zorgprofessionals ; Deskundigheidsbevordering

Veerkracht en gezondheid Jeugd ; Werkinstructies & brieven JGZ

Veerkracht en gezondheid Jeugd ; Werkinstructies & brieven JGZ
HomeThema'sProfessionals