Overzicht publicaties

Stand van zaken asielzoekersonderwijs – Kamerbrief OCW

De minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben op 14 juli 2016 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stappen die zijn gezet in het asielzoekersonderwijs.

-
494

Rapport Pharos Syrische nieuwkomers in de gemeente

Afgelopen week heeft Pharos een verkenning uitgebracht naar de ervaringen van Syrische gezinnen in de gemeente. Hoe kijken zij aan tegen de verhuizing van asielzoekerscentra naar gemeenten? Vinden...

-
629

Pharos rapport over welzijn en gezondheid van Eritrese vluchtelingen

Onlangs heeft Pharos een verkenning uitgevoerd naar het welzijn en de gezondheid van Eritrese vluchtelingen in Nederland.  Inmiddels is het definitieve rapport ‘Van ver...

-
351

Verslag landelijke bijeenkomst publieke gezondheid vluchtelingen m verblijfsvergunning

GGD GHOR Nederland organiseerde op 31 mei 2016 een landelijke bijeenkomst over de publieke gezondheid met een verblijfsvergunning.

-
485

werkinstructie JGZ

Deze werkinstructie is in april 2016 geïntroduceerd in de verschillende vakgroepen JGZ bij GGD Drenthe.

-
479

NTVG: asielkinderen tussen wal en schip

Er is er een artikel gepubliceerd in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde (NTvG) over de zorg aan asielzoekers- en vluchtelingenkinderen.www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/asielkinderen-tussen-wal-en...

-
650

Vaccinatieschema Landen van herkomst

Document met vaccinatieschema's landen van herkomst via WHO site. Gebruik het om vaccinatiestatus te bepalen en schema op te stellen.

-
3960

Notitie Gezondheid vluchtelingen in gemeenten-preventie centraal

De hoge instroom asielzoekers leidt tot een toename van vluchtelingen in de gemeenten.

-
3209

Informatiebrief inzet GGD Haaglanden voor statushouders

Informatiebrief inzet GGD Haaglanden voor statushouders

-
554

Format medische gegevens patient noodopvanglocatie

Per patiënt wordt de format ‘Medische gegevens patiënt Noodopvanglocatie’ ingevuld door de medewerker crisisnoodopvanglocatie. De huisarts/tandarts kan hierop de bevindingen en het advies...

-
315