Statushouders en andere nieuwkomers

Op deze themapagina vindt u alle documenten die ontwikkeld zijn binnen het Kennisdelingsprogramma van Pharos en GGD GHOR Nederland. Dit programma liep van nov. 2016 tot juni 2018. Nu het programma afgelopen is blijft deze themapagina in stand om informatie over statushouders te delen.

Dit kennisdelingsprogramma was onderdeel van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders dat gemeenten ondersteunt bij de integrale aanpak rondom de gezondheid en het welbevinden van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders genoemd. Het Ondersteuningsprogramma bestond naast het Kennisdelingsprogramma ook uit een praktisch ondersteuningsprogramma voor gemeenten via regiocoördinatoren vanuit VNG/OTAV.
Meer informatie over het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders en het kennisdelingsprogramma staat in de factsheet Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.

Vragen? Stuur dan een e-mail naar statushouders@ggdghor.nl

Meer informatie Minder informatie

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter

Factsheet Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland

Hoe is de publieke en curatieve gezondheidszorg voor asielzoekers georganiseerd in Nederland? Hoe is de toegang tot de zorg geregeld en hoe gaat dit in zijn werk? Welke organisaties zijn daarbij...

Gezondheidsprofielen

Gezondheidsprofielen

Toolkit een vluchtelingenkind in de klas

Toolkit voor leerkrachten van het basis- en voortgezetonderwijs

Taakstelling vergunninghouders naar GGD en gemeente 2016 en 1e en 2e helft 2017

De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel vergunninghouders gemeenten moeten huisvesten. GGD GHOR Nederland heeft een overzicht gemaakt van de aantallen naar GGD-regio en gemeente.

Stand van zaken asielzoekersonderwijs – Kamerbrief OCW

De minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben op 14 juli 2016 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stappen die zijn gezet in het asielzoekersonderwijs.

Rapport Pharos Syrische nieuwkomers in de gemeente

Afgelopen week heeft Pharos een verkenning uitgebracht naar de ervaringen van Syrische gezinnen in de gemeente. Hoe kijken zij aan tegen de verhuizing van asielzoekerscentra naar gemeenten? Vinden...

Pharos rapport over welzijn en gezondheid van Eritrese vluchtelingen

Onlangs heeft Pharos een verkenning uitgevoerd naar het welzijn en de gezondheid van Eritrese vluchtelingen in Nederland. Inmiddels is het definitieve rapport Van ver...

Verslag landelijke bijeenkomst publieke gezondheid vluchtelingen m verblijfsvergunning

GGD GHOR Nederland organiseerde op 31 mei 2016 een landelijke bijeenkomst over de publieke gezondheid met een verblijfsvergunning.

werkinstructie JGZ

Deze werkinstructie is in april 2016 geïntroduceerd in de verschillende vakgroepen JGZ bij GGD Drenthe.

NTVG: asielkinderen tussen wal en schip

Er is er een artikel gepubliceerd in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde (NTvG) over de zorg aan asielzoekers- en vluchtelingenkinderen.www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/asielkinderen-tussen-wal-en...
HomeThema'sProfessionals