Statushouders en andere nieuwkomers

Op deze themapagina vindt u alle documenten die ontwikkeld zijn binnen het Kennisdelingsprogramma van Pharos en GGD GHOR Nederland. Dit programma liep van nov. 2016 tot juni 2018. Nu het programma afgelopen is blijft deze themapagina in stand om informatie over statushouders te delen.

Dit kennisdelingsprogramma was onderdeel van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders dat gemeenten ondersteunt bij de integrale aanpak rondom de gezondheid en het welbevinden van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders genoemd. Het Ondersteuningsprogramma bestond naast het Kennisdelingsprogramma ook uit een praktisch ondersteuningsprogramma voor gemeenten via regiocoördinatoren vanuit VNG/OTAV.
Meer informatie over het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders en het kennisdelingsprogramma staat in de factsheet Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.

Vragen? Stuur dan een e-mail naar statushouders@ggdghor.nl

Meer informatie Minder informatie

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter

Vaccinatieschema Landen van herkomst

Document met vaccinatieschema's landen van herkomst via WHO site. Gebruik het om vaccinatiestatus te bepalen en schema op te stellen.

Notitie Gezondheid vluchtelingen in gemeenten-preventie centraal

De hoge instroom asielzoekers leidt tot een toename van vluchtelingen in de gemeenten.

Informatiebrief inzet GGD Haaglanden voor statushouders

Informatiebrief inzet GGD Haaglanden voor statushouders

Format medische gegevens patient noodopvanglocatie

Per patiënt wordt de format ‘Medische gegevens patiënt Noodopvanglocatie’ ingevuld door de medewerker crisisnoodopvanglocatie. De huisarts/tandarts kan hierop de bevindingen en het advies...

Draaiboek gezondheidskundige aandachtspunten crisisnoodopvang regio Noord- en Oost-Gelderland

Draaiboek gezondheidskundige aandachtspunten crisisnoodopvang regio NOG

Proefschrift 'Refugees and general practitioners - partners in care' T. Feldmann

In haar proefschrift onderzoekt Titia Feldmann hoe vluchtelingen uit Afghanistan en Somalië de huisartsenzorg ervaren, en hoe huisartsen omgaan met hun nieuwe (buitenlandse) patiënten.
HomeThema'sProfessionals