Document

Managementbeoordeling GGD Gooi & Vechtstreek

11 juli 2011 | 1 minuut lezen

De Managementbeoordeling geeft de stand van zaken weer ten aanzien van het kwaliteitsmanagementsysteem van de GGD Gooi & Vechtstreek over een bepaalde periode.
Met de managementbeoordeling wordt beoogd het kwaliteitsmanagementsysteem te toetsen op geschiktheid en doeltreffendheid. Ook zal worden nagegaan wat de vorderingen zijn van de geplande kwaliteitsdoelstellingen van het betreffende jaar.

De managementbeoordeling is een onderdeel van de kwaliteitscyclus en het kwaliteitssysteem zoals die in de GGD wordt gehanteerd.

De managementbeoordeling wordt twee keer per jaar uitgevoerd en wordt tevens gebruikt om verbeteringen door te voeren.

Zoeknummer: 49925

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals