Document

Programma van eisen LMO van GHOR en GGD

3 mei 2016 | 1 minuut lezen

Dit programma geeft aan welke eisen er vanuit de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening (GHOR) en de publieke gezondheid (GGD) aan de meldkamer worden gesteld.

Met het programma van eisen wordt vooral de "wat-vraag" beantwoord. Met de "wat-vraag" wordt antwoord gegeven op "wat" in de meldkamer geregeld moet worden voor de GHOR en de GGD. De "hoe-vraag" is nu nog niet relevant. Vragen over hoe het geregeld worden zullen in een later stadium worden besproken. De keuze om de "hoe-vraag" uit te stellen, komt voort uit de onduidelijkheid die nu bestaat over "de knip" tussen intake en uitgifte op de meldkamer. De knip is het moment waarop een melder die 112 belt, wordt overgedragen aan één van de hulpdiensten.

 

Nu is het nog onbekend wanneer de melder binnen de toekomstige meldkamer wordt overgedragen van 112 naar de RAV. Als gekozen wordt voor een verlengde intake dan krijgt de LMO een belangrijkere positie in de meldkamer. De GGD en GHOR zullen in deze situatie meer eisen en wensen met de LMO willen bespreken dan in de situatie waarbij de LMO een korte intake houdt en zo snel mogelijk doorschakelt naar de RAV. In de laatste situatie zal GGD en GHOR voornamelijk afspraken maken met de AZN/RAV.

2 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals