Leefomgeving

Deze themapagina is voor het uitwisselen van kennis, ervaring en informatie over gezondheid en veiligheid in de fysieke leefomgeving en is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met de advisering over deze onderwerpen in het kader van de invoering van de omgevingswet per 1-1-2021

Meer informatie Minder informatie

Redactie

Interview Anna Jansen, Adviseur Omgevingswet en gezonde leefomgeving

“Blijf in gesprek: daar zit de winst voor alle partijen.” Anna Jansen is Adviseur Omgevingswet en gezonde leefomgeving, Team Medische...

Van Landelijke nota gezondheidsbeleid naar lokaal beleid

Als GGD of gemeente direct aan de slag met de lokale nota gezondheidsbeleid? Gebruik dan de informatie en tips van het RIVM.

Kernwaarden gezonde leefomgeving in een nieuw jasje

De Kernwaarden gezonde leefomgeving is een veelgebruikt document door adviseurs van GGD'en voor een gezonde leefomgeving.

Speciale editie nieuwsbrief Academische Werkplaats | mei 2020

Vandaag op 12 mei, is de nieuwsbrief Academische Werkplaats van mei 2020 verschenen.

Geslaagd webinar ROOKVRIJ terugkijken?

Hoe zorg je voor een rookvrij schoolterrein en hoe past dit in de bredere beweging naar een rookvrije generatie? Daarover vertelden...

Maandag 20 april, 15:15-16:30 webtalkshow Rookvrij (online)

Hoe zorg je voor een Rookvrij schoolterrein en hoe past dit in de bredere beweging naar een rookvrije generatie? Leer van ervaringsdeskundigen...

Wat is verantwoord mediagebruik tijdens de Corona-crisis?

Via Mediaopvoeding.nl stelde een ouder een vraag over verantwoord mediagebruik tijdens de coronacrisis. Justine Pardoen zet de 10...

Scriptie 'Gezonde plannen'

Juriste Karina Franssen schreef een scriptie in het kader van omgevingsrecht over gezondheid in omgevingsplannen.

Presentatie Guus Welter over de omgevingswet

Tijdens de netwerkbijeenkomst van de contactpersonen omgevingswet die op 5 maart 2020 heeft plaatsgevonden heeft Guus Welter van...

Nieuwsbrief gezonde en veilige leefomgeving februari

In februari verstuurden wij de eerste nieuwsbrief gezonde en veilige leefomgeving. Je leest deze hier online.  

HomeThema'sProfessionals