Document

Methode om processen van integrale actie gezondheid te monitoren

13 maart 2016 | 1 minuut lezen

Om processen van integrale actie voor gezondheid te kunnen monitoren is een methode nodig die gevoelig is voor de percepties en ervaringen van verschillende betrokken stakeholders en het soms onvoorspelbare, grillige karakter van dit soort processen. Responsieve evaluatie is een vorm van participatief onderzoek waarbij de onderzoeker actief inspeelt op de informatiebehoeften, verwachtingen en mogelijkheden van de belanghebbenden in kwestie. Doelen zijn om een gelijkwaardig overzicht te verschaffen over de diversiteit aan beelden, verwachtingen, waarden en veronderstellingen van belanghebbenden, en om wederzijds inzicht en begrip te bevorderen. Samen met gezondheidsadviseurs van de provincie Noord-Brabant werd een responsieve evaluatie van Integrale Actie (RIA) opgezet, uitgevoerd en gee¨valueerd om in kaart te brengen hoe de twaalf grootste gemeenten in Brabant invulling geven aan een gezonde fysieke leefomgeving. Na twaalf groepsinterviews met verschillende functionarissen in de twaalf gemeenten is een interactieve stakeholderworkshop georganiseerd op het thema Gezonde Stad om een dialoog te faciliteren over al lopende initiatieven en acties, bevorderende en belemmerende factoren van integrale samenwerking en bestuurlijke en politieke randvoorwaarden voor een Gezonde Stad. RIA bleek een geloofwaardige methode om authentieke stakeholderinzichten uit te wisselen, die heeft geleid tot meer steun en draagvlak onder stakeholders en diverse spin off activiteiten.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals