Document

Reactie GGD GHOR Nederland op internetconsultatie aanvullingsbesluit bodem - Omgevingswet

Marie-José Linders
5 december 2018 | 1 minuut lezen

Namens de 25 GGD'en en GHOR-bureaus heeft GGD GHOR Nederland in september 2018 gereageerd op de internetconsultatie aanvullingsbesluit bodem. 

GGD GHOR Nederland maakt zich zorgen over de schadelijke gevolgen van lood in de bodem op de gezondheid van jonge kinderen. Nieuwe wetenschappelijke inzichten tonen aan dat een lagere interventiewaarde noodzakelijk is.

De huidige interventiewaarde en het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) voor lood bieden op gevoelige locaties onvoldoende bescherming voor de gezondheid
van jonge kinderen. Inname van lood heeft bij hen een nadelig effect op de ontwikkeling van het zenuwstelsel wat tot uiting komt in een verlies van intelligentie (IQ-puntverlies). Dit heeft gevolgen voor de rest van hun leven.

GGD GHOR Nederland adviseert om de termen ‘significante risico’s voor mens, plant of dier’ en ‘onaanvaardbaar humaan risico’ in het Aanvullingsbesluit Bodem nader te omschrijven. Van beide termen staat de definitie niet duidelijk in het ontwerp Aanvullingsbesluit Bodem.

Bij de (risico)communicatie met bezorgde bewoners is het van groot belang helder te communiceren om adequaat te kunnen handelen en onnodige ongerustheid te voorkomen. De termen die worden gebruikt, en de eenduidigheid van deze termen, zijn in de(risico)communicatie met bezorgde bewoners van groot belang. GGD GHOR Nederland is graag bereid om mee te denken over de te gebruiken terminologie.

GGD GHOR Nederland adviseert om in de nota van toelichting een verwijzing op te nemen naar de diverse organisaties, die gemeenten kunnen adviseren of ondersteunen bij het uitvoeren van de regels en het beleid met betrekking tot bodem. Wij vertrouwen er op dat u onze reactie meeneemt bij de verbeterslag van het Aanvullingsbesluit bodem en zien de parlementaire behandeling met interesse tegemoet.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals