Document

Belevingsonderzoek bij omwonenden vliegveld Eindhoven 2018-2019

15 mei 2019 | 1 minuut lezen

Eind 2018 heeft de GGD Brabant-Zuidoost opnieuw een belevingsonderzoek uitgevoerd bij omwonenden van vliegveld Eindhoven. Dit is gedaan in opdracht van dhr. Pieter van Geel, onafhankelijk verkenner van Proefcasus Eindhoven Airport. Dit belevingsonderzoek is een vervolg op eerdere onderzoeken in 2012, 2014 en 2016. Doel van het onderzoek is om de hinder door vliegveld en vliegverkeer en de verandering daarin in de tijd te monitoren gedurende de groei van het burgervliegverkeer op Eindhoven Airport in de periode 2010-2020. De uitkomsten van het onderzoek zijn gebruikt als input voor het advies van Van Geel over de toekomst van Eindhoven Airport aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Belangrijke conclusies uit het rapport zijn dat de hinder door vliegverkeer tussen 2012 en 2018 duidelijk is toegenomen en dat er ook meer bezorgdheid is voor gezondheidsklachten door luchtverontreiniging en geluid van vliegverkeer. Daarnaast blijken er grote discrepanties tussen het aantal ernstig gehinderden en slaapverstoorden volgens door de overheid gebruikte rekenmodellen (lager) en het belevingsonderzoek (veel hoger).

2 documenten en 1 link toegevoegd
HomeThema'sProfessionals