Document

Stille gebieden in de stad : de stad is stiller dan je denkt

5 augustus 2011 | 1 minuut lezen

Beschrijving van project dat in opdracht van het Ministerie van VROM door de gemeente Amsterdam is uitgevoerd. Het project bestond uit een literatuuronderzoek naar het belang van stille gebieden en hoe in Europa wordt omgegaan met de Europese Richtlijn Omgevingslawaai. Verder is er onderzoek onder Amsterdammers naar het belang van stille gebieden en welke stille gebieden ze kennen. Aan de hand van een inventarisatie is er een Stadsplattegrond Stille gebieden gemaakt.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals