Overzicht publicaties

Evaluatierapport Achterhoek in beweging Gezonde school : aan de slag met structurele preventie van overgewicht

Dit rapport “Eindevaluatie Achterhoek in Beweging: Gezonde Jeugd” gaat in op de resultaten die we de afgelopen 3,5 jaar met elkaar bereikt hebben. Het geeft een beeld van successen en verbeterpunten.

138

Resultaten evaluatie Beweeg Wijs peuters Eerbeek (nulmeting)

De afgelopen jaren heeft Beweeg Wijs (BW) zich onder andere gericht op de door ontwikkeling van de BW interventie voor peuters en kleuters. Doelstelling is om te komen tot een onderbouwde interventie.

120

Resultaten evaluatie Beweeg Wijs peuters Berkelland (eindmeting)

De afgelopen jaren heeft Beweeg Wijs (BW) zich onder andere gericht op de doorontwikkeling van de BW interventie voor peuters en kleuters. Doel: komen tot een onderbouwde interventie.

96

Resultaten evaluatie Beweeg Wijs peuters Berkelland

De afgelopen jaren heeft Beweeg Wijs zich onder andere gericht op de door ontwikkeling van de Beweeg Wijs interventie voor peuters en kleuters. Doel: komen tot een onderbouwde interventie.

98

Effectevaluatie Prediabetesproject Winterswijk (2015-2016)

In het najaar van 2014 is in de gemeente Winterswijk een programma gestart voor inwoners die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van diabetes mellitus type II.

313

Resultaten SLIMMER 2015-2016 : evaluatie-onderzoek

In 2015-2016 is in de gemeenten Aalten, Doetinchem en Montferland het project 'Slimmer diabetes voorkomen' uitgevoerd. De gemeenten willen weten of SLIMMER succesvol blijft.

282

Tussentijdse resultaten JOGG Voorst 2016

Procesevaluatie over de periode januari tot november 2016 van project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in Voorst.

303

Tussentijdse resultaten JOGG Lochem 2016

Procesevaluatie over de periode 1 januari 2015 t/m 18 november 2016 van project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in Lochem.

293

Tussentijdse resultaten JOGG Hattem 2016

Procesevaluatie over de periode januari t/m oktober 2016 van project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in Hattem.

288

Tussentijdse resultaten JOGG Brummen 2016

Procesevaluatie over de periode oktober 2015 tot oktober 2016 van project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in Brummen.

355