Document

Werkinstructie Sense: benaderen van intermediairs, GGD-en Zeeland en Noord-Brabant

27 oktober 2011 | 1 minuut lezen

Binnen de regio Zeeland en Brabant is binnen het project Sense in 2011 een stakeholdersanalyse uitgevoerd. Sinds 2009 is de nadruk gelegd op het bekendmaken van Sense onder de jongeren zelf. Omdat de partners in de zorg ook jongeren zien, is het zinvol om ook hen te informeren over Sense, om hen zo als intermediair te kunnen gebruiken. Daarmee wordt het bereik vergroot. Er is een werkgroep samengesteld die deze werkinstructie heeft gemaakt. Deze werkinstructie vormt een onderdeel van het project benaderen intermediairs Sense.

Onder intermediairs worden verstaan:
1. Verwijzers die rechtstreeks contact hebben met jongeren en hen (kunnen) doorsturen naar de spreekuren van Sense
2. Degenen die jongeren kunnen wijzen op het bestaan van Sense, die weten wat Sense doet en die signalen aan Sense kunnen doorgeven

In deze instructie worden alle stappen beschreven die gezet moeten worden om de intermediairs die het meest van belang zijn voor het verwijzen naar de spreekuren van Sense, te benaderen. Zij immers kunnen de jongeren toeleiden naar Sense. Het is daarom belangrijk dat intermediairs goed geïnformeerd zijn over Sense en weten hoe en wanneer zij de jongeren waarmee zij in aanraking komen kunnen doorverwijzen.

Er is speciaal materiaal ontwikkeld voor intermediairs, waarnaar in deze instructie wordt verwezen. Een groot deel daarvan is opgenomen in de bijlagen bij deze werkinstructie.
Doel van het informeren van de intermediairs is dat zij na het doornemen van het materiaal en/of aanwezigheid bij een presentatie:

Kennis:
- Weten wat Sense is
- Weten wat Sense-gerelateerde vragen/problemen zijn
- Weten wat Sense jongeren te bieden heeft
- Weten hoe zij jongeren kunnen doorverwijzen.
Houding:
- Het idee hebben dat Sense jongeren verder kan helpen
- Alert zijn op signaleren van vragen/problemen op het gebied van seksualiteit bij jongeren.
Gedrag:
- Jongeren wijzen op het bestaan van Sense en de verschillende mogelijkheden.

We stellen deze werkinstructie graag beschikbaar voor de andere GGD-en. We hopen dat dit instrument een goed hulpmiddel is om intermediairs te benaderen. Als u op- of aanmerkingen en/of aanvullingen heeft, horen we dat graag.

12 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals