Maatschappelijke zorg/sociaal domein

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter

Handreikingen meld-en adviespunten niet-acute zorg

Hier leest u de algemene handreiking meld- en adviespunten niet acute zorg.  De conceptversie van maart 2019 komt  te vervallen omdat de handreiking in mei 2020 is geupdated. Op deze plek wordt ook...

Een tegen eenzaamheid

programma van VWS

Rapportage GGD regio Utrecht onverzekerdenregeling

Rapportage van GGD regio Utrecht in het kader van de onverzekerdenregeling 2017-2019 

Presentatie over het meldpunt onverzekerden

Presentatie voor de bijeenkomst over de onverzekerdenregeling op 6 november 2019

Kamerstuk over aanpak verwarde personen

Kamerstuk over aanpak verwarde personen waarin de onverzekerdenregeling wordt genoemd (blz 7) september 2016 

Wijzigingen in de subsidieregeling 2017-2020

Overzicht van de wijzigingen in de subsidieregeling medisch noodzakelijek zorg aan onverzekerden 2017-2020

Declaraties in kader van de onverzekerdenregeling

Overzicht van het CAK van declaraties in het kader van de onverzekerdenregeling voor 2018 en 2019 

Afspraken over vervolghulp

Delen uit een brief aan de Tweede Kamer 2016 en uit een verslag van bestuurlijk overleg 2018 over vervolghulp in kader van de onverzekerdenregeling 
HomeThema'sProfessionals