Document

model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo, werkdocument GGD GHOR Nederland

3 september 2015 | 1 minuut lezen

Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het betreft een nadere invulling en uitwerking van de kwaliteitseisen uit de Wmo.
Het toetsingskader is bedoeld voor GGD’en, en andere toezichthouders die door gemeenten zijn belast met het toezicht in het kader van de Wmo. Het is ontwikkeld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van GGD’en, ondersteund door het Verwey-Jonker Instituut.

Het model zal regelmatig worden geevalueerd en bijgesteld.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals