Document

RAPPORT Toeleiding naar zorg & welzijn vanuit publiek domein Amsterdam

13 april 2017 | 1 minuut lezen

Voor professionals en inwoners is het niet altijd duidelijk wat de meest passende route is naar zorg en ondersteuning. In Amsterdam is hiervoor al veel ondernomen, toch is er behoefte aan een meer overstijgend en vooral eenduidig beeld van alle gemaakte regelingen, afspraken en loketten.

SIGRA heeft in opdracht van de Gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis de (huidige) toeleiding naar zorg en welzijn vanuit het publieke domein in kaart gebracht.

Deze opdracht relateert aan het traject ‘Sluitende aanpak van personen met verward gedrag’ vanuit de Gemeente Amsterdam.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals