Document

Handreikingen meld-en adviespunten niet-acute zorg

27 mei 2020 | 1 minuut lezen

Hier leest u de algemene handreiking meldpunten niet acute zorg.  De conceptversie van maart 2019 komt  te vervallen omdat de handreiking in mei 2020 is geupdated. 

De handreiking gegevensdeling en privacy is inmiddels ook gepubliceerd.  Het juridisch achtergrondstuk is nog in ontwikkeling en volgt zodra afgerond. 

2 documenten toegevoegd
HomeThema's