Overzicht dossiers

 • Uitvoering Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016

  Dit dossier bevat alle documenten m.b.t. de uitvoering en besluitvorming voor de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016. - Evaluatieverslag Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen...
  Geplaatst door: Juliët Hoff
 • Gezondheid in het sociaal domein

  GGD GHOR Nederland werkt aan een online ontsluiting van data via het online dashboard. Via GGD GHOR Kennisnet informeren we u over de voortgang. Meer informatie is te vinden binnen dit dossier.
  Geplaatst door: Thea Aartsma
 • Toolkit communicatie Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2012

  Voor de landelijke Gezondheidsmonitor is een toolkit communicatie voor de GGD'en samengesteld. Dit bevat onder meer de voorbeeldteksten voor de uitnodigingsbrieven en een basistekst voor de...
  Geplaatst door: Corrie Baris
 • Uitvoering Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2012

  In dit dossier zijn documenten opgenomen voor GGD-medewerkers ten behoeve van de gezondheidsenquete voor volwassenen en ouderen van dit najaar (2012). Deze documenten zijn alleen voor...
  Geplaatst door: Karin Boelhouwers
 • Lokale en Natonale Monitor Gezondheid

  Om goed gezondheidsbeleid te maken, is inzicht nodig in de gezondheid en gezondheidsbeleving van de burgers. Hiervoor is het nodig om die gegevens regionaal, landelijk en in de tijd met elkaar te...
  Geplaatst door: Karin Boelhouwers
Organisatie: GGD GHOR Nederland (Organisatiebeheerder)
Functie: Informatiespecialist
Organisatie: GGD GHOR Nederland
Functie: Beleidsmedewerker / projectleider