Nieuwsbericht

Limburgse GGD'en lichten huisartsen in over privacy

Corrie Baris
24 oktober 2012 | 1 minuut lezen

De GGD Zuid Limburg heeft huisartsen in de regio nader geïnformeerd over de privacy rond het gezondheidsonderzoek dat op dit moment onder de bevolking gehouden wordt. De GGD doet dit naar aanleiding van kritiek van een aantal huisartsen op het privacybeleid. “Daarmee zijn de huisartsen op de hoogte van de zorgvuldigheid waarmee de privacy is geregeld, “ aldus de GGD in een reactie.

Een aantal huisartsen in de regio zetten onlangs vraagtekens bij de privacy rond het bevolkingsonderzoek. Op de vragenlijsten voor het onderzoek staat een streepjescode die te herleiden is tot de geadresseerde. De code zou niet afgescheurd kunnen worden zonder ingevulde antwoorden te verliezen. In ieder geval één huisarts zou zijn patiënten hebben geadviseerd om niet mee te doen.

Uitleg

Op de website van de GGD staat een uitleg over het bevolkingsonderzoek. “In dit gezondheidsonderzoek beschermen wij de privacy zoals dat in de Wet bescherming persoonsgegevens staat. De partijen die bij het onderzoek betrokken zijn, houden zich daar vanzelfsprekend aan. Dat betekent dat de verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt worden. De onderzoeksgegevens zijn niet gekoppeld aan naam en adres. Daardoor is het niet mogelijk te zien wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden alleen voor statistieken gebruikt,” zo staat op de website te lezen.

Vragen
 

Deelnemers aan het onderzoek kunnen voor vragen over de privacy terecht bij de GGD. Op de website van de GGD Zuid Limburg staan antwoorden op veelvoorkomende vragen. Dit bevat ook gedetailleerde informatie hoe de privacy is geregeld

HomeThema'sProfessionals